Steunmiddelen vanuit de Wlz

Steunmiddelen vanuit de Wlz

Op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen kwetsbare ouderen en mensen die met een handicap of een psychische aandoening te maken hebben, ondersteund worden door intensieve zorg en ondersteuning. Hierbij is het mogelijk dat de desbetreffende persoon thuis woont...