Het persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een aanvulling op de wet langdurige zorg waarop u aanspraak kunt maken met een Wlz-indicatie. Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg regelen. Hiermee hebt u zelf de vrijheid om de zorg zo in te richten zoals u dat wenst, echter moet u ook zelf uw eigen zorg regelen, waardoor u meer werk hebt. U kunt een pgb aanvragen voor persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen, aankleden en naar de toilet gaan; Verpleegkundige zorg, zoals wondzorg of injecties; Voor begeleiding in het dagelijks leven of groepsbegeleiding; Logeeropvang, zoals een zorgboerderij; of voor huishoudelijke hulp.

Aanvraag PGB bij het Zorgkantoor

Het persoonsgebonden budget

Om in aanmerking te komen voor het persoonsgebonden budget uit de Wlz moet u een aanvraag indienen bij het zorgkantoor. Een zorgkantoor is verantwoordelijk voor het organiseren van zorg voor jeugd en volwassenen met een Wlz-indicatie. 

In iedere regio in Nederland bevindt zich zorgkantoor. Dit zorgkantoor werkt vaak nauw samen met de grootste zorgverzekeraar uit de buurt en regelt dat iedereen met een indicatie voor langdurige zorg, de zorg krijgt die hij nodig heeft. Als u een Wlz-indicatie heeft, is het zorgkantoor hiervan op de hoogte en kunt u een aanvraag voor een pgb indienen.

Voorwaarden persoonsgebonden budget

PGB Aanvraag

Net als bij de aanvraag voor een Ciz-indicatie moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen wilt u in aanmerking komen voor het pgb. Het gaat om de volgende voorwaarden:

Er is sprake van een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Er heeft een ‘bewuste keuze gesprek’ plaatsgevonden met een medewerker van het zorgkantoor. U heeft besproken waarom een pgb nodig is voor u.

U heeft een budgetplan geschreven waarin staat welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).

U heeft met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afgesloten waarin afspraken staan, zoals het afgesproken uurloon.

U heeft een zorgbeschrijving ingevuld. Hierin staat beschreven hoe de zorg eruit gaat zien.

PGB
persoonsgebonden budget

Het is mogelijk om een vertegenwoordiger aan te wijzen die uw persoonsgebonden budget voor u beheert. Soms is dit zelfs verplicht. Houd er rekening mee dat een behandeling nooit betaald mag worden uit een persoonsgebonden budget.