Eigen bijdrage WLZ

Uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg

Voor niets gaat de zon op en dat geldt uiteraard ook voor de zorg in Nederland. Naast het feit dat er verwacht wordt dat u verzekert bent tegen ziektekosten, moet u ook een eigen bijdrage afstaan aan de overheid om zo hoge ziektekosten te dekken.

De bijdrage voor de wet langdurige zorg wordt berekend over uw inkomen. Over het algemeen geldt hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de premie is die afgedragen moet worden aan de overheid. Het inkomen waarover u een bijdrage betaald, heeft echter wel een maximum. Er bestaat dus zoiets als een maximumpremie-inkomen.

Wet langdurige zorg

Per jaar kan verschillen hoe hoog het maximumpremie-inkomen en het premiepercentage voor de Wlz is. Hoe hoog of hoe laag dit bedrag is, krijgt u elk jaar te horen op de derde dinsdag van september, op Prinsjesdag dus. Het ene jaar kan zo voordeliger voor u uitvallen dan het andere. Het centraal administratie kantoor (CAK) berekent hoe hoog of hoe laag uw eigen bijdrage moet zijn. Uw premie wordt door uzelf of door uw werkgever afgedragen aan het centraal administratie kantoor of aan de belastingdienst.

Heffingskorting

PGB Aanvraag

Gelukkig heeft u ook recht op een zogeheten heffingskorting. Een heffingskorting is een korting die u kunt ontvangen op de Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Zo heeft de inkomensafhankelijke bijdrage voor de wet langdurige zorg ook een korting. Door deze korting blijven de zorgkosten lager. De heffingskorting wordt net als de premie verrekend met het loon dat u ontvangt.

Heffingskorting
Heffingskorting

Uw werkgever of uitkerende instantie regelt dat. Als u de premie Wlz zoekt op uw loonstrook, komt u meestal bedrogen uit. Hij wordt vaak niet afzonderlijk vermeld op de loonstrook. Ook niet op het aanslagbiljet van de belastingdienst. De premies van de AOW, Anw, en de Wlz worden vaak als een totaal bedrag aangeduid. Wilt u wel het premiebedrag inzien? In het aangifteprogramma van de belastingdienst staan de aparte premiebedragen vermeld.