WLZ & WMO

Net als dat het persoonsgebonden budget een aanvulling kan zijn op de Wet langdurige zorg kunt u ook aanspraak maken op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). De wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de participatiemaatschappij waar ons zorgland op ingesteld is. De WMO zorgt, sinds 2015, ervoor dat men zoveel mogelijk kan meedoen en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

In 2015 ging de Wet langdurige zorg van kracht en deze verving daarmee de Algemene wet bijzondere zorg. Daarnaast werd door het wetsvoorstel Wmo 2015 een aantal AWBZ-taken bij de gemeente neergelegd. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor een integrale aanpak van zorg, wonen en welzijn.

WMO

Eigen bijdrage WMO 2020

Sinds het begin van 2020 is het nodig een eigen bijdrage te betalen aan de gemeente als u gebruik maakt van WMO-ondersteuning. Dit geldt alleen maar als u ouder bent dan 18 jaar. De enige uitzondering hierop is een bijdrage voor woningaanpassingen die de gemeente kan vragen bij kinderen tot 18 jaar.

Het tarief voor de meeste WMO-ondersteuning is €19,00 per maand. U kunt dit zien als een abonnementstarief. U neemt maandelijks een dienst af van de WMO en daarvoor betaald u dan het bedrag van €19,00 per maand. Dit tarief is niet inkomensafhankelijk en geldt daarmee voor iedereen die voor langere tijd gebruik maakt van algemene- en maatwerkvoorzieningen.

Houd er rekening mee dat dit abonnementstarief ook weer een paar uitzonderingen kent. Het tarief van €19,00 per maand is namelijk een maximumbedrag. Gemeente mogen geen hoger abonnementstarief vragen maar wel een lager abonnementsbedrag. In sommige gevallen zullen gemeenten hiervoor kiezen, bijvoorbeeld voor minimahuishoudens.

Eigen bijdrage WMO
Eigen bijdrage
pgb

Voor WMO ondersteuning die niet onder het abonnement vallen, mogen gemeenten een andere eigen bijdrage vragen. Per gemeente kunt u nagaan welke voorzieningen onder het maandbedrag vallen. Er geldt wel een maximum bedrag voor eigen bijdrage die de gemeente van u mag vragen. Deze wordt berekend en bijgehouden door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).