WLZ premie

Wet langdurige zorg en premie

Als u aanspraak maakte op de Algemene wet bijzondere zorg (AWBZ) voor 2015 dan heeft u zeer waarschijnlijk een inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen. Dit is niet anders wanneer u aanspraak moet maken op de Wet langdurige zorg.

Voor de Wlz wordt een inkomensafhankelijke premie van u gevraagd. Dit blijft altijd zo, ook als u boven de AOW-leeftijd bent of een uitkering ontvangt. De inkomensafhankelijke premie is een eigen bijdrage die u de overheid verschuldigd bent voor verzekerde zorg in Nederland.

Iedereen die in Nederland verzekerd is voor ziektekosten draagt over zijn inkomen, uitkering of pensioen een verplichte bijdrage/premie af. We kennen in Nederland twee soorten inkomensafhankelijke premies namelijk: De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet; en de inkomensafhankelijke premie Wet langdurige zorg.

verzekering

Deze verzekeringen worden ook wel de Volksverzekeringen genoemd. Deze volksverzekeringen dienen door iedereen woonachtig in Nederland betaald te worden. Maar ook als u in het buitenland woont en gebruik blijft maken van de Nederlandse verzekeringen, blijft u verplicht deze premies af te dragen.

De hoogte van uw premie

 

De premie voor de wet langdurige zorg wordt berekend over uw inkomen. Vandaar de naam “inkomensafhankelijke premie”. Over het algemeen geldt hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de premie is die afgedragen moet worden aan de belastingdienst en het Centraal Administratie Kantoor. Het inkomen waarover u een bijdrage betaald, heeft echter wel een maximum. Er bestaat dus zoiets als een maximumpremie-inkomen.

Per jaar kan verschillen hoe hoog het maximumpremie-inkomen en het premiepercentage voor de Wlz is. Hoe hoog of hoe laag dit bedrag is, wordt elk jaar bepaald voor de derde dinsdag van september, voor Prinsjesdag dus. Het ene jaar kan op deze manier voordeliger voor u uitvallen dan het andere. Dit hangt natuurlijk samen met hoe het ervoor staat met de huidige Nederlandse economie. Het centraal administratie kantoor (CAK) berekent hoe hoog of hoe laag uw eigen bijdrage moet zijn. Uw premie wordt door uzelf of door uw werkgever afgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor of aan de belastingdienst.