Als je kijkt naar de veranderingen die vanuit de politiek doorgevoerd zijn dan zie je dat de WMO steeds meer een zaak is geworden die bij de lokale gemeente is komen te liggen. De WMO die voluit heet wet maatschappelijke ondersteuning, heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en de gemeente is verantwoordelijk om de steun die hiervoor nodig is aan te bieden of uit te besteden aan een partij die deze hulp geeft denk daarbij bijvoorbeeld aan de huishoudelijke zorg. De beoordeling van de aanvragen voor steun moet dus ook door de gemeente afgehandeld worden en Stimulansz biedt door een cursus WMO juist datgene wat nodig is om dit te kunnen doen.

WMO-consulent

De WMO-consulent bevindt zich in een speelveld met aan de ene kant de vraag vanuit de persoon die ondersteuning nodig heeft en aan de andere kant de gemeente die maar niet onbeperkt geld heeft om elke aanvraag ook daadwerkelijk toe te kennen. Binnen dit speelveld heb je te maken met wet- en regelgeving want ook al denken mensen wel dat de gemeente bepaalde steun moet bieden, sommige zaken horen thuis bij een zorgverzekeraar of horen thuis binnen de persoonlijke verzorging en verpleging dat het buiten de WMO valt. In de WMO-cursus van Stimulans komen deze zaken ook allemaal aan het bod. Hoe houd je de balans tussen al deze partijen in evenwicht? Hoe zorg je ervoor dat zowel gemeente als de aanvrager van ondersteuning allebei tevreden zijn?

Eigenschappen van de consulent

Welke eigenschappen heeft een WMO-consulent of zou deze persoon moeten ontwikkelen door middel van een WMO-cursus of training. De belangrijkste eigenschappen zijn wel dat de consulent naast empathie ook zakelijk moet kunnen zijn. De persoon die de ondersteuning aanvraagt wil gehoord worden met zijn of haar probleem. Hij wil het gevoel hebben dat de consulent weet waar ze het over heeft als het om een aanvraag gaat. Maar de consulent moet ook zakelijk blijven want als de aanvraag niet thuishoort binnen de WMO of als de aanvraag niet noodzakelijk is moet hij wel dit op de juiste manier afhandelen. Daarnaast moet iemand in staat zijn om de juiste verslaglegging te maken en kennis hebben van de wet- en regelgeving.

Cursus WMO

Stimulansz heeft een jarenlange ervaring met het opleiden van mensen binnen het sociale domein waar de WMO onder valt. Vanuit dat oogpunt hebben ze ook een breed aanbod aan trainingen, opleidingen die voor de WMO geschikt zijn. Vanuit de kennis en de eigenschappen die een consulent heeft, kan er een oplossing geboden voor een specifieke vraag zoals taakgericht werken binnen de WMO maar ook op de vraag hoe vertaal ik de aanvraag van iemand naar de praktijk? Klopt het verhaal wat die persoon vertelt als hij een bepaald hulpmiddel of een bepaalde ondersteuning nodig heeft? Vragen die de aanvrager het gevoel geven dat hij serieus genomen wordt, die voor de gemeente een duidelijke afweging zijn om iets wel of niet toe te kennen.